Rozhovor: Daniel, studium na Imperial College London

21. 5. 2023
Rozhovor: Daniel, studium na Imperial College London

Ahoj, jmenuji se Daniel a jsem byznysový poradce v oblasti vesmíru a obrany se vzděláním v materiálovém inženýrství.


Tvůj tatínek je Brit a maminka Češka, jak Tě dvojjazyčné prostředí ovlivnilo?

Vyrůstání v mnohojazyčném prostředí na mě mělo velmi silný vliv. Ačkoli jsem prý začínal s češtinou, bilingvní jsem odjakživa. Myslím si, že mi mé zázemí umožnilo dívat se na vše z různých úhlů pohledu.

Jsem si vědom rozdíly mezi Čechy a Brity, což mi zároveň umožnilo snazší komunikaci s lidmi z ostatních zemí. Dokážu se přizpůsobit podle toho, s kým mluvím nejen jazykově, ale i kulturně.


Jaké jsou podle Tebe celkově výhody studia v zahraničí?

Benefity mezinárodního studia bych shrnul do tří bodů:

1) Prvním bodem je socializace, vytváření společenských vazeb. Možnost studovat na mezinárodní a přední světové instituci mi dala přístup k mimořádně široké síti talentovaných a tvrdě pracujících lidí. Podle mě je tato možnost tím nejcennějším, co jsem během studia získal.

2) Dalším důležitým faktorem je kvalita vzdělání a kapacita výzkumu. Moje univerzita těží z velkých finančních prostředků umožňujících špičkový výzkum, které jí také dávají možnost obstarat si pokročilejší stroje nebo platit přední vědce v oboru.

3) V poslední řadě je to mezinárodní perspektiva. Pramení ze směsi studentů z jiných států, ale také už jen z té skutečnosti, že žiji v zahraničí. Tyto zkušenosti mi velmi prospívají v současné práci, v rámci které často cestuji. Podobně tomu si také myslím, že diverzita v uvažování je velmi prospěšná pro jakoukoliv organizaci.


Jaký největší přínos Ti dala právě Imperial College London a proč ses pro ni původně rozhodl?

Chtěl jsem studovat na Imperial College hlavně proto, že se jedná o britskou univerzitu. Jako napůl Brit, který do té doby absolvoval veškeré své vzdělání v angličtině, jsem proto učinil logický krok a šel studovat právě do Spojeného království.

V mém rozhodování také hrálo velkou roli, že je Imperial přední světovou institucí v mém oboru, materiálovém inženýrství. Přístup ke špičkovým profesorům v oboru tak posílilo mou touhu pokračovat v kariéře ve vesmíru a obraně. Kupříkladu vedoucí mé magisterské práce měl výborné vazby na DSTL (Defence Science and Technology Laboratory), což je výzkumná organizace britské armády. A na závěr, protože univerzita sídlí v Londýně, obrovském finančním centru, tak má silné vazby na svět podnikání, kde jsem nakonec našel i práci.


Čelil jsi během studia nějakým výzvám?

Pro mě a všechny mé vrstevníky byl zjevnou výzvou Covid-19. V polovině třetího ročníku se univerzita zavřela a vše se přesunulo online, což pokračovalo až do konce mého studia (čtvrtého ročníku). Co mi ale pomohlo bylo udržovat kontakt se spolužáky a s prostředím univerzity online. Nicméně přizpůsobit se nové realitě bylo v mnoha ohledech náročné, a doufejme, že noví studenti již nebudou muset čelit stejnému problému jako já.

Když pominu Covid-19, nejnáročnější byly asi zkoušky. Při zkouškovém jsem se učil 12 hodin denně 4 týdny v kuse. Situaci ale hodně ulehčilo, že jsme měli častý kontakt s osobními tutory (tzv. Personal Tutors), což jsou profesoři, se kterými jsme měli možnost mít pravidelné akademické schůzky až dvakrát do měsíce. Také bylo fajn se učit s kamarády z oboru, se kterými jsme si vzájemně pomáhali. Rivalitu jsme necítili, jelikož jsme každý měli jiné zaměření v rámci oboru.


Jak ses snažil udržet rovnováhu mezi studiem na Imperial College a osobním životem?

Na Imperialu jsem se snažil rozšiřovat svou osobní síť a dovednosti. Na univerzitě jsem měl obzvlášť rád systém studentských spolků. Stal jsem se tak součástí skupin studentů s podobnými zájmy – byl jsem aktivní zejména ve vesmírném, českém a slovenském spolku. Získal jsem tak jedinečné organizační a technické dovednosti nad rámec svého diplomu, jmenovitě je to např. vést tým či simulovat tok paliv rakety motoru. Do značné míry jim vděčím za to, že jsem se dostal tam, kde jsem dnes.


Jaké jsi měl plány po ukončení studia na Imperial College?

Po vystudování jsem se uplatnil v oblasti vesmíru a obrany, a vděčím Imperial College za to, že mě inspiroval v této cestě.


Jak Tě tento mezinárodní zážitek ovlivnil jako osobu?

Setkal jsem se s lidmi z celého světa, díky kterým jsem se naučil vnímat různé perspektivy. Nejen že mě to prohloubilo moje chápání akademické disciplíny, ale také jsem si tak vyvinul lepší chápání okolností, které se dějí v zahraničí. Určitě to posílilo můj pocit „globálního občana“.


Jakým způsobem ses snažil zapojit do místní komunity během studia?

Co se týče samotné londýnské komunity, tak jsem se vlastně zapojil velmi málo. Pravidelně jsem trénoval karate v místním Doju, ale nakonec jsem tam přestal chodit kvůli časovým možnostem. Studentské spolky a kamarádi z univerzity pro mě představovali vše, co jsem potřeboval.


Co bys poradil ostatním studentům, kteří zvažují studium za hranicemi Česka?

Pokud je to finančně únosné, rozhodně doporučuji. Jak jsem již popsal výše, zkušenosti a perspektiva, kterou vám studium v zahraničí dává, se nepodobá ničemu, co může nabídnout vaše rodná zem.

Zdůrazňuji finanční proveditelnost, protože před odjezdem do zahraničí byste měli provést analýzu nákladů a přínosů, a když mluvím o zahraničí, mluvím hlavně za Spojené království. Při začátku studia jsem si mohl vzít půjčku na pokrytí školného (£9 250 ročně), bohužel na ní ale přibývají vysoké úroky. Brexit situaci zkomplikoval, a pokud jste čeští občané a nemáte tzv. „status usedlíka,“ (tzv. Settled/Pre-Settled Status), tak si takovou půjčku už ani nemůžete vzít a čelíte mnohonásobně vyšším cenám za školné. Znám ale spoustu lidí, kterým se povedlo získat např. nějaké stipendium.

Abych to shrnul: pokud můžete, určitě studium v zahraničí zkuste! Buďte rozvážní, a odvážní, pokud si myslíte, že příležitost může stát za to


Máte nějaké dotazy ohledně studia v zahraničí? Napište nám na naší stránce!

Napište nám

Milí přátelé vzdělávání, zejména toho zahraničního, pokud máte jakékoli otázky, nebo si s námi prostě chcete popovídat, určitě se nám ozvěte. Rádi o vás uslyšíme.


Jsme registrované centrum UCAS

    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    Jsme registrované centrum UCAS