Networking na univerzitě? Skvělý rozjezd kariéry

23. 3. 2024
Networking na univerzitě? Skvělý rozjezd kariéry

Networking, jinak řečeno budování profesionální sítě kontaktů, je klíčovým prvkem akademického a profesionálního růstu, zejména pro studenty v zahraničí. Proto vám nabídneme praktické rady, jak využít příležitostí na univerzitě v zahraničí k rozvoji cenných kontaktů, které mohou podpořit vaši kariéru a osobní rozvoj.


Jak brát networking na univerzitě

Networking na univerzitě by měl být vnímán jako dlouhodobá investice do vašeho profesionálního růstu, nikoli jako okamžitý zisk. Je důležité přistupovat k němu s otevřeností, zvědavostí a připraveností naučit se něco nového. Aktivní účast na univerzitních akcích, seminářích a workshopech je skvělým startem. Představte se svým spolužákům, profesorům a hostujícím přednášejícím. Nebojte se položit otázku nebo navázat diskusi.


Využijte univerzitní kluby a organizace

Univerzitní kluby a studentům věnované organizace jsou ideálním místem pro rozvoj sítě kontaktů. Zúčastněte se setkání a aktivit klubů, které odpovídají vašim akademickým a profesionálním zájmům. Zapojení se do těchto skupin nabízí nejen příležitost k setkávání s lidmi se stejnými zájmy, ale také platformu pro společnou práci na projektech a iniciativách.


Networking přes sociální sítě

LinkedIn a jiné profesionální sítě jsou cennými nástroji pro rozšiřování vašich kontaktů za hranice univerzity. Aktivní údržba profilu, sdílení vašich akademických a projektových úspěchů, a zapojení do odborných skupin vám může pomoci navázat spojení s profesionály ve vašem oboru. Nezapomeňte také na sílu alumni sítí, které mohou nabídnout mentorství, rady a pracovní příležitosti.


Využití na akademických a profesionálních konferencích

Účast na akademických konferencích, veletrzích a profesionálních setkáních je vynikající příležitost k rozšíření vašich kontaktů mimo univerzitní prostředí. Tyto události umožňují setkávat se s odborníky a lídry v daném oboru. Při přípravě na takovou událost se doporučuje zjistit si nějaké informace o zúčastněných, a zároveň připravit výstižné představení o sobě a vašich profesionálních cílech.


Budování a udržování vztahů

Skutečné umění networkingu spočívá v budování a udržování vztahů. Nejde jen o počet kontaktů, ale o kvalitu a hloubku těchto vztahů. Po setkání s novými lidmi nezapomeňte navázat kontakt například prostřednictvím zprávy, ve které zmíníte, co vás na setkání zaujalo nebo co máte společné. Udržujte pravidelný kontakt sdílením zajímavých článků, gratulacemi k profesním úspěchům nebo jednoduše posláním zprávy, abyste se zeptali, jak se mají.


Berete networking na univerzitě vážně a chtěli byste se v této oblasti stále zlepšovat? Napište nám na naší stránce!

Napište nám

Milí přátelé vzdělávání, zejména toho zahraničního, pokud máte jakékoli otázky, nebo si s námi prostě chcete popovídat, určitě se nám ozvěte. Rádi o vás uslyšíme.


Jsme registrované centrum UCAS

    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    Jsme registrované centrum UCAS