Přihlášky na zahraniční školy a ChatGPT

23. 4. 2023
Přihlášky na zahraniční školy a ChatGPT

Umělá inteligence se stále častěji stává součástí našich životů. Kdo ji ještě nepoužil, jako by nebyl. Proto se spolu podíváme na rady, jak můžeme AI využít co nejefektivněji.


Jak mohu využít ChatGPT?

ChatGPT vám může být k ruce při přihlášky na zahraniční vysokou školu tím, že vám poskytne užitečné rady a doporučení. Stejně tak může poskytnout inspiraci pro klíčové body a otázky, které byste měli do své přihlášky zahrnout.

Vyzkoušeli jsme pro vás, jak by taková spolupráce vypadala v praxi: pro sepsání textu jsme uvedli následující informace:

  1. Konkrétní vysoká škola a program, na který se chystáme přihlásit.
  2. Osobní a akademické pozadí, včetně předchozích studijních výsledků a relevantních zkušeností.
  3. Cíle, motivace a zájmy ohledně studia na zahraniční vysoké škole a programu, ke kterému bychom se hlásili.
  4. Schopnosti a dovednosti, které by nám mohly pomoci při studiu na zahraniční vysoké škole.
  5. Naše plány a cíle po dokončení studia na zahraniční vysoké škole.

Na základě těchto informací nám textový generátor vytvořil celkem zajímavý text.


Dáme si nějaký příklad, který vymyslel sám ChatGPT

Vložené informace, zadání pro textový generátor:

Napiš mi prosím přihlašovací esej v angličtině na obor Biomedical Engineering na King’s College London. V textu prosím zmiň i mé zkušenosti. Jmenuji se Jan Novák, na střední škole jsem vyhrával řady olympiád, a to jak biologických, tak i chemických. Absolvoval jsem také řadu kurzů a přednášek na vysoké škole, které se soustředily spíše na biomedicínu. Rád bych propojil svou lásku k jazykům, konkrétně angličtině, se zálibou do přírodních věd. Mám certifikát C2, který svědčí o jazykové úrovni podobné rodilému mluvčímu. Chtěl bych se stát expertem v oblasti biomedicínského inženýrství, načerpat spoustu zkušeností od zahraničních odborníků, a poté se vrátit zpět do České republiky, kde bych své zážitky sdílel s ostatními. Mám rozvinuté jazykové schopnosti a odhodlání žít v Anglii na vlastní pěst, při tom, co bych se naplno věnoval svému studijnímu programu.

 

Práce generátoru:

Dear Admissions Committee,

My name is Jan Novák, and I am writing to express my keen interest in the Biomedical Engineering program at King’s College London. As an aspiring biomedical engineer, I have always been fascinated by the potential of technology to revolutionize healthcare and improve people’s lives. I believe that studying at King’s College London would provide me with the knowledge and skills necessary to contribute to this important field.

During my time in high school, I excelled in both biology and chemistry, winning numerous olympiads in both subjects. I also had the opportunity to attend several courses and lectures at the university level, many of which focused on biomedical science. These experiences deepened my interest in the field and motivated me to pursue a career in biomedical engineering.

In addition to my love for science, I am also passionate about languages, particularly English. I have earned a C2 proficiency certificate and I believe that my strong language skills will be an asset in my studies, as I will be able to communicate effectively with all of the colleagues and researchers.

My ultimate goal is to become an expert in the field of biomedical engineering and gain valuable experience from international professionals. I am eager to contribute to the field by developing innovative solutions to complex biomedical problems. After completing my studies at King’s College London, I plan to return to the Czech Republic to share my experiences and knowledge with others.

I am highly motivated to pursue my studies at King’s College London and am willing to work hard to achieve my goals. I am confident that the university’s outstanding reputation, rigorous academic program, and supportive community will provide me with the best possible foundation for my future career.

Thank you for considering my application.

Sincerely,

Jan Novák


Text, který nám ChatGPT vygeneroval, dává celkem smysl. Nutno však podotknout, že je také poznat, že byl generován právě tímto nástrojem. V každém případě je text pro přihlášky napsaný ChatemGPT na zahraničních školách zakázán. Školy akceptují pouze vlastnoručně psané materiály a investují poměrně velké úsilí k vyvíjení nástrojů, které takto generované texty rozpoznají. Pro sepsání samotné přihlášky tedy ChatGPT nedoporučujeme. Může však posloužit jako inspirace k protřízení myšlenek, které chcete v přihlášce zmínit.

Pokud si s přihláškou nevíte rady, doporučujeme se raději obrátit na odborníky, v týmu Started vám moc rádi pomůžeme!

Co si myslíte o textu vytvořeném umělou inteligencí? Napište nám na naší stránce!

Napište nám

Milí přátelé vzdělávání, zejména toho zahraničního, pokud máte jakékoli otázky, nebo si s námi prostě chcete popovídat, určitě se nám ozvěte. Rádi o vás uslyšíme.


Jsme registrované centrum UCAS

    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    Jsme registrované centrum UCAS