Eisenhowerova matice pomůže efektivně naplánovat váš čas

11. 11. 2023
Eisenhowerova matice pomůže efektivně naplánovat váš čas

Život studenta je často plný výzev a nároků, správné řízení času se tak stává klíčovým faktorem úspěchu. Jednou z efektivních metod, kterou mohou studenti využít k organizaci svého času a zvyšování produktivity, je Eisenhowerova matice priorit. Jednoduchý, ale mocný nástroj pomáhá rozdělit úkoly a povinnosti do čtyř kategorií na základě jejich důležitosti a naléhavosti.


Eisenhowerova matice pomůže rozpoznat důležité úkoly

Eisenhowerova matice priorit vás učí rozlišovat mezi tím, co je důležité a co není. Důležité úkoly jsou ty, které vedou k dlouhodobým cílům a hodnotám. Můžeme zde například zmínit přípravu na zkoušky, psaní seminární práce nebo rozvoj dovedností. V podstatě sami dokážete s chladnou hlavou rozhodnout o tom, co je pro vás skutečně nezbytné a co je navíc. Studenti by měli věnovat většinu svého času právě těmto důležitým aktivitám, které přinášejí dlouhodobé výhody. Dalo by se říci, že budeme vycházet ze známého pořekadla „nejdřív práce, potom zábava.“


Zvládněte naléhavé záležitosti

Naléhavé úkoly jsou ty, které vyžadují okamžitou pozornost, ale nemusí nutně být dlouhodobě důležité. Například termín pro odevzdání úkolu nebo rychlá odpověď na e-mail mohou být naléhavé úkoly. I když nemají dlouhodobý dopad, jejich ignorování může mít nepříznivé následky do budoucna. Sami byste měli být schopni správně odhadnout a plánovat čas na zvládání těchto naléhavých situací. Občas i deadline hraje neopomenutelnou roli v plnění úkolů.


Delegujte nebo plánujte

Úkoly, které nejsou ani důležité, ani naléhavé, můžete bez problémů naplánovat na pozdější dobu. To zahrnuje například menší administrativní úkoly nebo aktivity, které můžete bez větších problémů odložit, aniž by to mělo závažné následky. Měli byste sami být schopni identifikovat, které úkoly můžeme odložit, a následně se o ně postarat později, abyste se mohli plně zaměřit na ty skutečně důležité.


Omezte čas na nevýznamné aktivity

Snažte se minimalizovat ty aktivity, u kterých víte, že by vás momentálně zdržovaly a nepřinesou žádné pozitivní výsledky do budoucna. To může zahrnovat neplánované prokrastinace nebo nadměrné úsilí vynaložené na činnost, která vám nepřináší skutečnou hodnotu. Buďte obezřetní v tom, jak trávíte svůj volný čas. Vyhýbejte se činnostem, které vám nepomáhají dosahovat svých vytyčených akademických nebo osobních cílů. Trocha zábavy ale samozřejmě nikdy neuškodí, jen musíte zvážit, zda to nenaruší vaše vytyčené cíle.


Zajímá vás Eisenhowerova matice priorit více? Napište nám na naší stránce!

Napište nám

Milí přátelé vzdělávání, zejména toho zahraničního, pokud máte jakékoli otázky, nebo si s námi prostě chcete popovídat, určitě se nám ozvěte. Rádi o vás uslyšíme.


Jsme registrované centrum UCAS

    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    Jsme registrované centrum UCAS